TryMedics tilbyder praktikforløb på udenlandske hospitaler

Er du sundhedsfagligt engageret? Så har du måske allerede overvejet at tage et udlandsophold, som kan give dig nye perspektiver på dét felt, der interesserer dig. Der findes mange organisationer, som tilbyder udenlandske praktikophold for folk, der enten er ved at uddanne sig inden for sundhedssektoren eller blot interesserer sig for global sundhed. TryMedics er i dag blandt danskernes foretrukne.   

Hvem er TryMedics?  

TryMedics er en dansk organisation, der har sit hovedsæde i Lyngby. Siden opstarten har TryMedics’ mission været at udvide unge menneskers viden om global sundhedspleje, og derfor tilbyder TryMedics dig rejser, hvor du både kan udvikle dig personligt og akademisk. Fælles for alle de rejser, der udbydes er, at tillader dig at danne positive, tværkulturelle relationer inden for det medicinske felt.  

Hvilke forløb udbyder TryMedics?  

TryMedics tilbyder to former for forløb. Det ene forløb er målrettet nylige studenter, som overvejer en karriere inden for det sundhedsfaglige felt. Det eneste krav til dem, der tilmelder sig dette forløb, er en studentereksamen. Du behøver altså ikke at have sundhedsfaglig erfaring for at tage et udenlandsk praktikophold med TryMedics. Det andet forløb er målrettet dig, der allerede er indskrevet på en sundhedsfaglig uddannelse. Under dette forløb vil du få masser af indsigt i praktisk hospitalsarbejde på en institution, der adskiller sig markant fra de danske institutioner, som du muligvis allerede kender.  

Hvilken sikkerhed stilles der under et udenlandsk praktikforløb? 

Som rejsende er din sikkerhed TryMedics’ absolutte førsteprioritet. Derfor omfatter hver enkelt udenlandsk destination et team, der blandt andet består af program managers, kokke, chauffører og rengøringspersonale. De tilknyttede program managers har til opgave at sikre, at opholdet forløber som planlagt, og at du som praktikant bliver godt introduceret til både hospitalet og hospitalets personale. Daglig evaluering er en essentiel del af dit forløb, og dine managers vil løbende sikre sig, at du gør de nødvendige fremskridt, og at du får den læring ud af opholdet, som er tiltænkt.  

Hvor skal jeg bo under et udenlandsk praktikforløb?  

Alle de rejsende, som har tilmeldt sig ét af TryMedics’ to forløb, kommer til at bo i TryMedics’ huset på den destination, de har valgt. Huset er forbeholdt TryMedics’ praktikanter, og du kommer derfor til at opleve et stærkt fællesskab sammen med andre rejsende, der ligesom dig, har en stor interesse i at blive klogere på det sundhedsfaglige felt.  

Hvem kan tage et udenlandsk praktikforløb med TryMedics?  

Som nævnt tidligere er en sundhedsfaglig uddannelse ikke obligatorisk for tilmelding til et praktikforløb med TryMedics. Hvis du er under sundhedsfaglig uddannelse, er det dog et krav, at du enten er ved at uddanne dig inden for medicin, sygepleje, jordemoderskab, fysioterapi eller tandpleje.  

Vil du vide mere?  

Lyder et udenlandsk praktikforløb som noget for dig? Og kunne du godt tænke dig at vide mere om de to typer praktikforløb, som udbydes af TryMedics? Så besøg organisationens Facebook-side eller hjemmeside. På hjemmesiden finder du både organisationens kontaktoplysninger og informationer om alle de medarbejdere, som er involverede i organisationens virke.